Thai

เจ้าชายน้อย / Jâau Chaai Nóoi, a translation of Le Petit Prince in Thai, which is the national language of Thailand.

เจ้าชายน้อย / Jâau Chaai Nóoi, another translation of Le Petit Prince in Thai.